Raadslid van het Jaar 2017

  rvhj_header_justin.jpg

  U kunt niet meer stemmen

  Stemmen was mogelijk tot 14 december. De stemmen worden nu geteld.

  U kunt de uitslag verwachten op 8 januari 2018

  Wie wordt Raadslid van het jaar 2017?

  Drie maanden voordat er een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen, moet eerst nog beslist worden wie hèt Eindhovense raadslid van 2017 is. Die keuze kan vanaf vrijdag 1 december mede gemaakt worden door de inwoners van Eindhoven. Zij kunnen hun stem uitbrengen op deze website. Dat moet uiterlijk 14 december gebeuren. Voor de titel ‘Raadslid van het Jaar’ komen alle 45 leden van de gemeenteraad in aanmerking. De stem dient vergezeld te gaan van een deugdelijke motivatie. Ook kan gestemd worden via Twitter en Facebook. Tevens kan uit de in 2014 aangetreden nieuwe raadsleden het ‘Talent van het Jaar’ gekozen worden. Iedereen mag bovendien aangeven wie de afgelopen vier jaar de beste wethouder was.

  Het is voor de tiende maal dat deze verkiezing plaats vindt. In 2016 werd Rik Thijs (GroenLinks) gekozen tot het beste raadslid. Het laatste Talent van het Jaar was Thomas Reijnaerts van D66. In de jury zitten vier voormalige raadsleden met een verschillende politieke achtergrond: Mary Fiers (PvdA), Anjo Breuers (Groen Links), Jos Peters (CDA) en Marcel van Bussel (Leefbaar Eindhoven), alsmede Remco van Dooren (voorzitter Dorpsraad Acht) en Bibliotheek-directeur Albert Kivits.

  Tegen het einde van een raadsperiode van vier jaar vindt ook de verkiezing plaats van de ‘beste’ wethouder. Dat geldt nu voor de jaren 2014-2018. Eindhovenaren bepalen samen met politieke insiders wie die titel verdient. Hij of zij treedt dan in de voetsporen van Lenie Scholten (2014) en Erik van Merrienboer (2010). Ook over deze verkiezing is alles te vinden op de site www.raadslidvanhetjaar.nl.

  De organisatie van de verkiezing is in handen van de stichting Raadslid van het Jaar. Zij probeert op die manier het werk in de gemeenteraad in een positief daglicht te plaatsen. Raadsleden zijn immers het gehele jaar vele uren per week bezig met het behartigen van lokale belangen. Voor de verkiezing van Raadslid van het Jaar, Talent van het Jaar en wethouder wordt vooral gekeken naar de manier, waarop de kandidaten zich het afgelopen jaar hebben onderscheiden: Hebben ze initiatieven genomen, hoe stonden ze in het debat en welke rol speelden ze in de richting van bewoners en organisaties?

  Voorafgaand aan de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op 8 januari wordt om 16:15 uur bekend gemaakt wie zich Raadslid van 2017 mag noemen. De winnaar ontvangt de Jan van den Biggelaar Award, genoemd naar het in 2009 plotseling overleden raadslid. Ook het Talent van het Jaar en de gekozen wethouder krijgen een plaats in de schijnwerpers.

  icon facebook 800x800

  icon twitter 800x800

  logo totalwebshops

  logo studio040

  logo eindhoven

  logo ED